Kaos i länet när halkan tar över – flera olyckor och inställda bussar

Trafikkaos i Jönköpings län när snön smälte

Read More