Julen viktig för sällanköpsvaruhandeln i år

Efter nio månader av minskad försäljning väntas julen bli viktig för att få upp siffrorna.

Read More