Ansträngt läge på sjukhuset Ryhov

Överbelastning av patienter på Ryhov. Detta till följd av ökad spridning av Covid-19.

Read More