Julen viktig för sällanköpsvaruhandeln i år

Nio månader i sträck har siffrorna pekat nedåt för sällanköpsvaruhandeln, enligt ny statistik från SCB. Sällanköpsvaruhandel innebär varor som inte går under dagligvaruhandel. Johan Nyström, statistiker på SCB, tror att försäljningen kan öka framåt jul.

– Historiskt är december den månad då försäljningen är som högst inom sällanköpsvaruhandeln, säger Johan Nyström.