I konst och musik har hon alltid funnit gemenskap

Lydia Sandströms kreativa intresse har alltid kommit naturligt och har präglat alla delar av hennes liv. Hon berättar om hur och varför konst och musik varit så viktigt och på vilket sätt hon tror att hennes erfarenheter kommer gynna henne i framtiden.

Read More