Nyheter 

Praktik med följd av Corona

För studenter som pluggar på Högskolan för lärande och kommunikation på JU finns nya direktiv gällande VFU (praktik). De redogör hur det kommer se ut i och med rådande restriktioner. VFU-kurserna planeras att genomföras förutsatt att studenten är frisk och symtomfri samt att det blir en mer generös förhållning kring frånvaro. Studenten måste dock närvara under huvuddelen av VFU-kursen för att den ska kunna examineras.

barmanomattias

Related posts