Nyheter 

Ett positivt synsätt till sin synskada

Stargardts sjukdom är en ovanlig synskada som drabbar främst unga människor för att sedan stanna hos personen resten av livet. Idag har 28-åriga Jill Christensson sex procent syn på båda ögonen. Trots de svårigheter som synskadan för med sig låter hon det inte påverka hennes liv negativt. Hennes liv är fullt av aktiviteter och äventyr och hon skulle inte vilja byta ut det.  ”När jag var sex år och började skolan insåg jag att jag inte kunde se vad läraren skrev på tavlan och jag var tvungen att sitta närmare…

Read More